Moje ime je Marijana Martinčić

Diplomirala sam medicinu na medicinskom fakultetu u Ljubljani. Nakon višegodišnjeg rada u ambulantama obiteljske medicine, završila sam program iz nutricionizma i stekla zvanje nutricionista.

U Nutrimediku radim kao nutricionist, pružajući svojim klijentima usluge iz oblasti nutricionizma i dijetetike, dakako uvijek uzimajući u obzir širu sliku njihovog zdravstvenog statusa koristeći svoje liječničko znanje i praksu.

dr.-Martinčić
InBody370-web
InBody370

je visokosofisticiran analizator tjelesne mase. Naime, to je dijagnostički aparat koji ne mjeri samo preciznu tjelesnu masu, nego i analizira masu tijela po djelovima.

 Precizno mjeri masu tjelesne vode, tjelesne masnoće, mišični masu, masu kostiju, kao i udjele istih u postocima. Izračunava index tjelesne mase i bazalni metabolizam organizma, kao i još neke vrlo značajne parametre. Na bazi svega navedenog olakšava mi da precizno odredim dnevne energetske potrebe određene osobe kao i udio makronutrijenata koji su toj osobi potrebne za zdravu i optimalnu prehranu.

Klijentima pristupamo PROFESIONALNO, INDIVIDUALNO i CJELOVITO.
Naš pristup se temelji na shvaćanju kako ne postoje dvije identične osobe sa istim potrebama, problemima, pa tako ni bolestima. Sukladno tome niti dva potpuno ista pristupa, savjeta ili pomoći. Dakle savjeti u vezi promjene prehrambenih navika, životnog stila kao i izrada plana prehrane strogo su INDIVIDUALNI.

1

Nadalje, naš pristup klijentu je CJELOVIT. To znači da klijenta promatramo kao osobu u cjelini, ne dijeleći njegove tegobe ili bolesti na anatomski odvojene organske sustave .Pokušavamo orkestrirati djelovanje svih njegovih zdravih ili oboljelih organa i organskih sustava u fiziološki zdravu funkcionalnu cjelinu.

U skladu s takvim pristupom izrada plana prehrane je jedinstvena i prilagođena individualnim potrebama klijenta.

2

I na kraju, ali ne i manje važno pratimo najnovije spoznaje iz nutricionizma, koje su napustile hipokalorijske dijete i mučno gladovanje. Mi ovdje ne brojimo kalorije. Učimo klijenta kako optimalizirati zdravlje odbacivanjem štetnih prehrambenih navika i usvajanjem novih zdravih. Kako normalizirati tjelesnu masu, bez gladovanja, osluškujući potrebe vlastitog organizma. Pomažemo našem klijentu da se osjeća dobro i vitalno, te da SMRŠAVI JEDNOM I ZAUVIJEK.