INICIJALNIM TELEFONSKIM RAZGOVOROM

dobivam uvid u potrebe i želje svojih klijenata, te uvidom u eventualno postoječu medicinsku dokumentaciju savjetujem klijenta kako što efikasnije i brže doći do željenih rezultata.

nutrimediko6
Cjenik nutricionističkih usluga

350,00 Kn

Prvi pregled i
savjetovanje

Prvi pregled i savjetovanje u Nurtimediku obuhvaća razgovor sa klijentom o razlogu njegova dolaska, te obavezan uvid u medicinsku dokumentaciju koju klijent donosi sa sobom. Slijedi razgovor o dosadašnjim prehrambenim navikama klijenta, koji obavezno uključuje i 24-satni dnevnik prehrane(po sjećanju klijenta). Nakon detaljnog u prehranu i zdravstveno stanje klijenta slijedi antropometrijsko mjerenje (opseg struka i kukova) i mjerenje analizatorom tjelesne mase InBody 370. Na kraju analiziramo nutritivni status klijenta. Nakon svih prikupljenih podataka klijent dobiva individualni i cjelokupni savjet o potrebnim promjenama prehrambenih navika.

400,00 Kn

Plan prehrane
za 7 dana

Osim pregleda i savjetovanja nudimo vam i uslugu IZRADE INDIVIDUALNOG PLANA PREHRANE za 7 ILI 14 dana.

Individualni plan prehrane je kao što stoji i u samom nazivu strogo individualan i prilagođen posebnim potrebama i zahtjevima svakog klijenta.

Dakle, ne postoje 2 potpuno ista jelovnika s obzirom na količinu i sastav pojedinog obroka. Plan prehrane sastavljamo na podlozi najsuvremenijih stručnih smjernica liječnika, dijetetičara i nutricionista.

500,00 Kn

Plan prehrane
za 14 dana

Osim pregleda i savjetovanja nudimo vam i uslugu IZRADE INDIVIDUALNOG PLANA PREHRANE za 7 ILI 14 dana. Individualni plan prehrane je kao što stoji i u samom nazivu strogo individualan i prilagođen posebnim potrebama i zahtjevima svakog klijenta. Dakle, ne postoje 2 potpuno ista jelovnika s obzirom na količinu i sastav pojedinog obroka. Plan prehrane sastavljamo na podlozi najsuvremenijih stručnih smjernica liječnika, dijetetičara i nutricionista.

150,00 Kn

Kontrolni
pregled

Kontrolni pregled obuhvaća mjerenje klijenta analizatorom tjelesne mase, evaluaciju njegovog trenutnog zdravstvenog stanja, te eventualnu potrebu za korekcijom nekog segmenta u prehrani.

600,00 Kn

Dijetoterapija za 7 dana
Je vrsta terapije koja je kod mnogih bolesti i stanja nužno potrebno u procesu liječenja. Jedna od takvih kroničnih metaboličkih bolesti je “šećerna bolest”, kod koje se dijetoterapija definirala kao prva i nezaobilazna terapija.
No, jako su brojna stanja kod kojih bez dijetoterapije niti terapija lijekovima ne može biti od pomoći.
Kardio i cerebrovaskularne bolesti, onkološke bolesti, autoimuni poremećaji, poremećaji probave, stanja nakon operacija samo su neka od stanja kod kojih je dijetoterapija neophodna.